Skip to main content

Podmínky pro užívání cookies

Proč používáme cookies

Matěj Jenčke je provozovatelem webových stránek mujprofiteam.cz.

Matěj Jenčke je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na AdWord a Sklik.

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Je to ve vašich rukou

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na e-mail info@mujprofiteam.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Co bohužel nezaručíme

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek mujprofiteam.cz, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Údaje vyhodnocujeme jako celek

Cookies, které mujprofiteam.cz využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na AdWords a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Na co máte právo

 • Po osobě Matěj Jenčke, jež provozuje webové stránky uvedené v bodu 1, máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které společnost zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.
 • Dále máte právo požádat u výše jmenované společnosti o přístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.
 • Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů. Ten osoba Matěj Jenčke provede jen tehdy, pokud výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se naosobu Matěj Jenčke nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

Jaké soubory cookies shromažďujeme

mujprofiteam.cz shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Exspirace Přístup k informacím
Statistické _gali Google Analytics 1 rok mujprofiteam.cz
gstatic.com

 

Statistické _gat Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků Session mujprofiteam.cz
gstatic.com

 

Statistické _gid Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. mujprofiteam.cz
gstatic.com

 

Statistické _ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 3 roky mujprofiteam.cz
gstatic.com

 

Nutné euCookie Ukládá souhlas se zpracováním cookies. 365 dní mujprofiteam.cz
Marketingové _drip_client_5209503 Používá e-mailingový software Drip pro identifikaci návštěvníka. 3 roky mujprofiteam.cz
Marketingové leady_session_id Používá se pro identifikaci návštěvníka. Session mujprofiteam.cz